Ślub cywilny – jak to ogarnąć i nie zwariować?

Ślub cywilny - formalności, koszt, plener

Dokładnie tydzień temu na naszym blogu pojawił się artykuł mówiący o organizacji ślubu konkordatowego. Biorąc pod uwagę fakt, że nie wszystkie pary w Polsce decydują się na ślub w świątyni, postanowiliśmy wyjść Wam naprzeciw i tym razem przeanalizować formalne przygotowania do ślubu cywilnego 😉.

Zaręczyliśmy się – co dalej?

Oświadczyłeś się, a ona powiedziała „tak”? Upadł przed Tobą na kolana, a Ty zgodziłaś się zostać jego żoną? Gratulacje – wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej jesteście gotowi sformalizować Wasz związek. W Waszych głowach rodzi się pytanie –  w jaki sposób się do tego zabrać?Zaręczyliście się i zastanawiacie się co dalej? Powiemy Wam, jak zorganizować ślub cywilny!

Podobnie jak przy organizacji ślubu konkordatowego, warto zacząć od wyboru miejsca ceremonii zaślubin. Jeśli chodzi o urzędy stanu cywilnego, macie w tej kwestii pełną dowolność. Nie istnieje bowiem żaden wymóg, aby pobierać się w urzędzie odpowiadającym miejscu Waszego zamieszkania czy zameldowania. Po prostu udajcie się do tego urzędu, w którym chcecie wziąć ślub. Właśnie tam załatwicie wszelkie związane z tym formalności, o których opowiem niżej. Jak się okazuje, organizacja ślubu cywilnego nie trwa zbyt długo ;). W zasadzie wystarczy jednorazowa wizyta w USC. Ważne, by zgłosić się do niego na co najmniej 31 dni przed planowanym zawarciem małżeństwa. Dlaczego? Ponieważ przepisy nakazują, iż od daty złożenia w urzędzie potrzebnych dokumentów musi minąć okres jednego miesiąca oczekiwania na zawarcie małżeństwa. Od tej reguły, jak to w prawie bywa, istnieje jednak pewien wyjątek.

Czasem można szybciej

Otóż, kierownik USC może zezwolić na skrócenie tego czasu, gdy przemawiają za tym ważne względy. Zezwolenie takie wydawane jest w formie pisemnej. Wniosek z prośbą o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa znajdziecie tutaj. Pamiętajcie o tym, aby odpowiednio go uargumentować. Sprawa zazwyczaj jest rozpatrywana niezwłocznie. W przypadku odmowy kierownik USC musi powiadomić narzeczonych na piśmie o jej przyczynach. W takim przypadku możecie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy, wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Warto wiedzieć, że prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC (innymi słowy – musi on postąpić zgodnie z decyzją sądu).

Pobierz wniosek o przyspieszenie terminu ślubu cywilnego

Załóżmy jednak, iż nie ma potrzeby, abyście musieli skracać ustawowy czas oczekiwania na zawarcie małżeństwa. Jeżeli wybrany przez Was termin okaże się wolny, nie będzie żadnych problemów, by zarezerwować daną datę celem zorganizowania ceremonii ślubnej. Zazwyczaj przyszli małżonkowie wybierają termin na sobotę, choć, inaczej niż w przypadku ślubów kościelnych, istnieje możliwość pobrania się również w każdy inny dzień tygodnia.

Ślub w plenerze – w starym dworku, a może… na plaży?

Marzy Wam się ślub w plenerze? Nie ma problemu – od 1 marca 2015 r. pary młode mają możliwość zorganizowania uroczystości ślubnej także poza budynkiem urzędu stanu cywilnego. Muszę jednak nieco Was uspokoić zanim zaczniecie prześJak zorganizować ślub w plenerze? Jaki jest koszt ślubu w plenerze?cigać się w pomysłach na najbardziej zwariowane lokalizacje na ślub – istnieją bowiem pewne przesłanki ograniczające Wasz wybór.

Art. 85.§5 PrASC: Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia i… ustawa

Po pierwsze, wskazane przez przyszłych małżonków miejsce musi zapewniać uroczystą formę zawarcia związku małżeńskiego, czyli po prostu powinno gwarantować zachowanie należytej powagi i doniosłości ceremonii. Drugim warunkiem jest wybór miejsca zapewniającego bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (dotyczy to również kierownika urzędu stanu cywilnego). Jak zapewne się już domyślacie, z tego względu najprawdopodobniej odpada zatem podniebny ślub połączony ze skokami spadochronowymi czy podwodna ceremonia w strojach do nurkowania. Ciężko bowiem wyobrazić sobie urzędnika, który ochoczo wyskakuje z samolotu, bądź zanurza się w wodach jednego z mazurskich jezior 😉.

Kto ocenia, czy wybrane przez nas miejsce spełnia ustawowe przesłanki?

O tym, czy wskazane w ustawie wymogi zostały zachowane decyduje nie kto inny jak kierownik urzędu stanu cywilnego. Udzielenie zgody zależy więc od jego subiektywnej oceny. Nie jest zatem przesądzone, że jeśli kierownik danego USC nie wyraził zgody na ślub na leśnej polanie, to inny również podejmie taką samą decyzję. Jeśli w trakcie planowania nasuwają się Wam wątpliwości, czy wybrane przez Was miejsce zyska aprobatę kierownika USC, możecie wcześniej z nim porozmawiać o planowanej ceremonii, wysłuchać jego sugestii i dopiero potem dokonać wyboru i rezerwacji konkretnego miejsca.

Kiedy możemy mieć pewność, że kierownik USC zgodzi się na wybrane przez nas miejsce na ślub?

Jak zorganizować ślub w plenerze?Jeżeli chcecie mieć pewność, że dane miejsce poza urzędem stanu cywilnego zostanie zaakceptowane przez kierownika USC, możecie skorzystać z gotowej oferty niektórych lokali, najczęściej pałacyków, dworków lub większych restauracji. Takie obiekty często mają już podpisane stosowne umowy z urzędami. Nierzadko ceremonię można zorganizować w parku lub w ogrodzie w pobliżu tych miejsc.

W sytuacji, gdy gotowe oferty Was nie satysfakcjonują i macie na oku swoje wymarzone i nietypowe miejsce na ślub, postarajcie się znaleźć taki urząd stanu cywilnego, o którym wiadomo, że jest przyjazny młodym parom i pomoże spełnić marzenia o niepowtarzalnej uroczystości. Informacje na ten temat można zdobyć na różnych forach internetowych, gdzie inne młode pary dzielą się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Co dalej?

Następnym krokiem jest wystosowanie podania do wybranego urzędu, w którym zawrzecie przyczyny mówiące o tym, dlaczego pragniecie pobrać się poza urzędem stanu cywilnego. W tym celu musicie złożyć odpowiedni wniosek (na stronie internetowej danego urzędu często zamieszczone są już gotowe formularze, jeżeli natomiast takiego nie znajdziecie, możecie skorzystać z tego przygotowanego przez nas).

Pobierz wniosek o udzielenie ślubu poza lokalem USC

Zanim jednak złożycie wniosek, zastanówcie się nad argumentacją, której użyjecie, aby przekonać kierownika USC do udzielenia zgody na zawarcie związku małżeńskiego w danym miejscu. Pomocne w tym mogą okazać się poniższe pytania:

 • Dlaczego uważacie wybrane przez Was miejsce za wyjątkowe?
 • Z jakiego powodu to właśnie tam chcecie złożyć sobie przysięgę małżeńską?

Upewnijcie się, czy wytypowana przez Was lokalizacja obiektywnie spełnia również ustawowe przesłanki, a więc:

 • Czy i dlaczego uważacie to miejsce za gwarantujące należytą powagę i dostojność ceremonii zaślubin?
 • Czy wybrana przez Was lokalizacja zapewnia bezpieczeństwo kierownikowi USC i Waszym gościom?

Czy wniosek o udzielenie ślubu cywilnego poza lokalem USC trzeba uzasadnić?

Obecnie nie istnieje przymus uzasadniania wniosku o zgodę na ślub poza USC, jednak nie rezygnujcie z tego. Warto napisać, czym kierowaliście się przy wyborze danego miejsca, ponieważ, jak pokazuje doświadczenie wielu par, które mają już swoje śluby za sobą, dokładne opisanie powodów swojej decyzji pozwala urzędnikom w szerszym aspekcie przeanalizować złożony przez Was wniosek, a tym samym daje większą szansę na realizację Waszych ślubnych planów.

W treści wniosku, oprócz podania dokładnego adresu wybranego miejsca, warto po krótce je opisać, a nawet (jeśli macie taką możliwość) dołączyć kilka zdjęć – choć i tak urzędnik sam musi się do niego udać. Ważny jest również sposób aranżacji przestrzeni, czyli to, czy znajdzie się miejsce zarówno na krzesło, stół i zadaszenie dla kierownika USC, jak i na godło, bez którego ślub się nie może odbyć. W przypadku, gdy macie w zamiarze zaprosić wielu gości, powinniście zadbać o odpowiednie nagłośnienie, aby wszyscy mieli możliwość wysłuchania słów urzędnika i Waszych oświadczeń.

Pamiętajcie, że w przypadku odmowy, musi być ona przekazana przez urząd na piśmie i zawierać przyczyny decyzji kierownika USC.

Art. 85. ust. 6. PrASC: Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 5, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.

Otrzymaliśmy decyzję odmowną – czy da się coś jeszcze zrobić?

Mimo wyczerpującej i naszym zdaniem, przekonującej argumentacji, uzyskaliśmy odmowną odpowiedź od kierownika USC dotyczącą organizacji ceremonii zaślubin w wybranym przez nas miejscu. Bardzo zależy nam jednak na konkretnych okolicznościach, w których miałaby odbyć się ceremonia ślubna – co możemy zrobić?

Jak zorganizować ślub w plenerze?W takiej sytuacji przysługuje Wam możliwość odwołania się od decyzji kierownika USC do odpowiedniego organu np. Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli i to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, pozostaje Wam skierowanie sprawy na drogę sądową. Warto jednak zastanowić się, czy jest to gra warta świeczki. Nie wiadomo jak długo potrwa rozstrzygnięcie sprawy i czy sąd na pewno podważy zasadność przyczyn odmowy Waszego wniosku. Należy odpowiedzieć sobie również na pytanie, czy chcecie narażać się na koszty sądowe. Sugerowałabym raczej zmianę miejsca ceremonii, albo w przypadku kiedy zależy Wam raczej na danych okolicznościach (np. łące) niż na konkretnym miejscu (np. konkretnej łące w danej gminie) udanie się do innego urzędu stanu cywilnego i ponowienie swojej prośby.

Dokumenty, formalności

Poza przepisami dotyczącymi przesłanek niezbędnych do zawarcia małżeństwa, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego przewidują pewne czynności formalne, które poprzedzają zawarcie małżeństwa oraz mu towarzyszą.

Otóż, jeżeli decydujecie się na ślub cywilny, musicie obydwoje udać się osobiście do wybranego urzędu stanu cywilnego i przedłożyć kierownikowi:

 • dokument potwierdzający tożsamość
 • pisemne zapewnienie, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymaga tego Wasza sytuacja (np. w przypadku, gdy narzeczona jest niepełnoletnia)

Co zawiera pisemne zapewnienie?

 1. Nazwiska (włączając w to nazwiska rodowe) i imiona osób, które zamierzają wstąpić w związek małżeński, ich stan cywilny, obywatelstwo oraz daty i miejsca urodzenia, numery PESEL i oznaczenia przedstawionych dokumentów tożsamości
 2. Nazwiska (włączając w to nazwiska rodowe) i imiona rodziców osób zamierzających zawrzeć małżeństwo
 3. Oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa z art. 10-15 k.r.o., składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
 4. Informację o pouczeniu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
 5. Adres do korespondencji osób zamierzających zawrzeć małżeństwo
 6. Podpisy osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz kierownika USC
 7. Jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo pozostawała uprzednio w związku małżeńskim albo prawomocnie stwierdzono nieistnienie małżeństwa – wskazanie miejsca zawarcia małżeństwa
 8. Informację o wspólnych dzieciach osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz oznaczenie ich aktów urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone
 9. Adnotację o wyznaczonej dacie zawarcia związku małżeńskiego i o zweryfikowaniu danych przedstawionych przez osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński

Co istotne, zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez przyszłych małżonków, dlatego nie warto wybierać się z wizytą do urzędu stanu cywilnego wcześniej (ewentualnie po to, aby tylko zarezerwować  datę ślubu, dzięki czemu będziecie mogli być spokojni, że nikt Wam jej nie zajmie).

W urzędzie zostaniecie również pouczeni o przepisach regulujących Wasze wzajemne prawa i obowiązki, a także o nazwisku małżonków i dzieci.

Świadkowie

Kto może być świadkiem na ślubie cywilnym?Mniej więcej dwa tygodnie przed ślubem musicie podać w urzędzie dane swoich świadków. Podobnie jak było to przy ślubie konkordatowym, w przypadku ślubu cywilnego również nie jest istotne jakiej płci oni będą. Mogą to być zarówno dwie kobiety, jak i dwaj mężczyźni lub tradycyjnie – jedna kobieta i jeden mężczyzna. Ważne, aby świadków było dwóch i koniecznie muszą to być osoby pełnoletnie.

Koszt ślubu cywilnego

Ślub cywilny, podobnie jak konkordatowy, wiąże się z pewnymi opłatami. Należą do nich:

 • Opłaty obligatoryjne:
  • opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa w wys. 84 zł
 • Opłaty dodatkowe (w zależności od sytuacji, w jakiej jesteście):
  • koszty za oprawę muzyczną podczas ceremonii w urzędzie stanu cywilnego (jeśli sami takowej nie zapewniacie) w wys. ok. 100 zł
  • opłata za decyzję przyspieszenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa w wys. 39 zł
  • opłata w przypadku organizacji ślubu poza urzędem stanu cywilnego w wys. 1000 zł

Na stronach internetowych urzędów podane są informacje w jaki sposób i kiedy można je uiścić.

Dlaczego opłata w przypadku organizacji ślubu cywilnego w plenerze wynosi 1000 zł? Co się na nią składa?

Opłata za ślub w plenerze stanowi dochód danej gminy. Została skalkulowana tak, aby urząd miał możliwość zapewniania niezbędnych elementów koniecznych do udzielania ślubów poza USC. Należą do nich: insygnia z orłem właściwym dla godła RP, strój dla kierownika urzędu, patery na obrączki. Opłata obejmuje również koszty ich konserwacji oraz utrzymania samochodu służbowego. Jej maksymalna wysokość została określona w rozporządzeniu ministra do spraw wewnętrznych, o którym mówi art. 85. pkt 11 ustawy Prawa o aktach stanu cywilnego:

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w którym jest właściwy kierownik tego urzędu, uwzględniając zryczałtowane koszty udziału kierownika urzędu stanu cywilnego w przyjmowaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz mając na uwadze, że opłata ta nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm.).

Jak widzicie, w ustawie zastrzeżono, że opłata ta nie może przekroczyć połowy przeciętnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 4622 zł brutto. Opłata w wysokości 1000 zł spełnia ten ustawowy wymóg.

To nie koniec kosztów

Organizując ślub cywilny w plenerze należy również pamiętać o innych dodatkowych opłatach. Składają się nie m.in. koszty:

 • zakupu lub wypożyczenia krzesła i stołu, przy którym będzie siedział udzielający ślubu urzędnik
 • dekoracji
 • oprawy muzycznej
 • oświetlenia
 • awaryjnego „dachu” nad głową na wypadek, gdyby pogoda nie dopisała.

Przebieg ceremonii ślubu cywilnego

Ślub cywilny, w odróżnieniu od konkordatowego czy kościelnego, zazwyczaj trwa maksymalnie 20 minut, a przebieg ceremonii jest ściśle ustalony.

Przebieg ceremonii ślubnej - jak to wygląda?Przyszli Państwo Młodzi wraz ze świadkami zgłaszają się na około 15 minut przed uroczystością do urzędu stanu cywilnego, do wskazanego uprzednio pokoju, aby potwierdzić dane i okazać ważne dokumenty tożsamości (jeżeli ślub odbywa się poza urzędem stanu cywilnego, wskazane osoby również na 15 minut przed ceremonią zgłaszają się po prostu do przybyłego na miejsce zaślubin kierownika USC).

Następnie kierownik USC zaprasza wszystkich zgromadzonych do sali (lub w inne miejsce, jeżeli takowe zostało ustalone). Przyszli małżonkowie zajmują wyznaczone miejsca naprzeciw kierownika. Świadkowie siadają po obu ich stronach, natomiast pozostali goście zajmują przygotowane krzesła lub ławki z tyłu.

Podoba Ci się nasz artykuł?

Spokojnie, ten wpis pozostanie darmowy, ale jeśli chciałbyś przeczytać więcej artykułów takich jak ten, to zapisz się na naszego newslettera – zero spamu!

 

Rozpoczęcie ceremonii

Ceremonia rozpoczyna się od powitania wszystkich zebranych przez kierownika USC. Następnie wygłasza on mowę na temat istoty małżeństwa, związanych z nim obowiązków przyszłych małżonków, roli związku małżeńskiego w społeczeństwie itd. Po krótkiej przemowie następuje część główna ceremonii, czyli przysięga.

W tym miejscu kierownik USC może albo wygłosić oficjalną formułę, albo dodać także od siebie kilka słów, czy też nawiązać krótką rozmowę z przyszłymi małżonkami, pytając np. o okoliczności poznania się, czy o to jak długo się znają. Następnie wszyscy zgromadzeni proszeni są o powstanie. Z ust urzędnika pada najważniejsze pytanie, a mianowicie o chęć zawarcia małżeństwa oraz uczynienia go trwałym i szczęśliwym. Jeśli odpowiedź pary młodej jest twierdząca, następuje złożenie przysięgi. Jako pierwszy słowa za urzędnikiem powtarza pan młody, a brzmią one następująco:

Świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię panny młodej) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.

Teraz czas na pannę młodą

Panna młoda powtarza za kierownikiem USC słowa:

Świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię pana młodego) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.

Następnie kierownik USC wygłasza mowę kończącą ceremonię, w której stwierdza, że wobec zgodnych oświadczeń obu stron, złożonych w obecności świadków, związek małżeński został zawarty zgodnie z przepisami.

Wobec zgodnego oświadczenia obu stron, złożonego w obecności świadków, oświadczam, że Związek Małżeński Pani(…) i Pana (…) został zawarty zgodnie z przepisami. Jako symbol łączącego Państwa związku wymieńcie proszę obrączki.

Jak wygląda przebieg ceremonii ślubu cywilnego?W tym momencie państwo młodzi wymieniają się obrączkami i pan młody może pocałować pannę młodą. Złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński dokumentuje się w formie protokołu (stanowi on podstawę sporządzenia aktu małżeństwa), który podpisują osoby wstępujące w związek małżeński, świadkowie oraz kierownik urzędu stanu cywilnego.

Na zakończenie kierownik USC gratuluje nowożeńcom, zgromadzeni goście mogą zacząć składać życzenia oraz np. wznieść toast kieliszkiem szampana.

Kiedy możemy odebrać akt małżeństwa?

Akt małżeństwa sporządzany jest wyłącznie w formie elektronicznej przez kierownika USC, który przyjął oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, najpóźniej w następnym dniu roboczym po ceremonii. W praktyce w przypadku ślubu cywilnego fizycznie akt zawarcia małżeństwa zazwyczaj otrzymujecie już tego samego dnia (jeden egzemplarz dostaje się gratis, za każdy kolejny należy uiścić opłatę w wysokości 22 zł za odpis skrócony i 33 zł za odpis zupełny).

Podsumowanie

Mam nadzieję, że ten artykuł rozwiał Wasze wątpliwości dotyczące formalnych aspektów organizacji ślubu cywilnego. Jak zapewne zauważyliście, w przypadku urzędowej ceremonii lista spraw do załatwienia jest znacznie krótsza niż w sytuacji zawierania ślubu konkordatowego w kościele. Mimo tego, nie należy odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę, aby nie zaskoczyły Was żadne przykre niespodzianki. Na jakim etapie przygotowań do ślubu przed urzędnikiem stanu cywilnego znajdujecie się w obecnej chwili? A może Wasz wielki dzień już za Wami? Z jakimi trudnościami musieliście się zmierzyć? Dajcie znać w komentarzach poniżej 😉.

Stan prawny na dzień 21.06.2018r.

6 KOMENTARZE

 1. Bardzo dobry wpis. Dodatkowo wydaje mi się, że całkimiem pięknie może to wyglądać. Dodatkwoo nie trzeba kupować drogiej sukni, gdyż można postawić na suknie wieczorowe i równie pięknie się w nich prezentować

 2. A co ze ślubem cywilnym w areszcie śledczym,lub zakładzie karnym?za 10 dni biorę ze swoim narzeczonym ślub cywilny w takim właśnie miejscu.na 2 stronach znalazłam opisy,jak wygląda taka ceremonia tylko problem w tym ,ze te opisy wyglądały prawie identycznie.jak paragraf z kodeksu karnego,wykonawczego lub innego.czy ktoś ,kto zawarł związek małżeński w takiej instytucji moglby mi przedstawić jak to naprawdę wygląda_?z góry serdecznie dziękuję🤗

  • Witaj, Moniko! Niestety osobiście nie dysponujemy odpowiednią wiedzą na temat takiej ceremonii, ale udało nam się znaleźć taki opis na blogu https://www.zpozdrowieniem.pl/blog/slub-w-areszcie-sledczym-lub-zakladzie-karnym : „Formuła ceremonii niczym nie różni się od tej w Urzędzie Stanu Cywilnego, trwa od 15 do 45 minut, Urzędnik Stanu Cywilnego wygłasza mowę, a Para młoda powtarza słowa przysięgi a następnie podpisuje akt zawarcia związku małżeńskiego. W ceremonii uczestniczą najbliżsi pary młodej, świadkowie, wychowawca a czasem inni skazani. Następnie odbywa się skromne przyjęcie z tortem weselnym. Po upływie godziny goście weselni opuszczają mury jednostki. Zazwyczaj również para młoda musi się wtedy rozstać, ale czasem istnieje możliwość skorzystania z widzenia w oddzielnym pomieszczeniu, bez dozoru. W niektórych przypadkach, przy spełnieniu określonych warunków skazany może ubiegać się o jedno lub dwudniową przepustkę losową.” Wygląda na to, że taka ceremonia nie różni się bardzo od standardowej :).

 3. Bardzo pomocny artykuł! Dziękuję za rozwianie kilku wątpliwości. Opisaliscie wszystko krok po kroku tak, że na końcu miałam ciarki 🙂 i doszłam do wniosku że taki ślub też może wzruszyć!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj swój komentarz!
Wprowadź imię